SẢN PHẨM NỔI BẬT - THƯƠNG HIỆU HALCYON

Dao gắn mảnh PCD
Dao gắn mảnh PCD
SNGG120404-PCD
SNGG120404-PCD
TNGG110208-PCD- HV02
TNGG110208-PCD- HV02
PCD Boring-BRHV1
PCD Boring-BRHV1
PCD Inserts with chipbreaker -HV03
PCD Inserts with chipbreaker -HV03
Diamon Reamer
Diamon Reamer

THƯƠNG HIỆU KYOCERA

Mảnh tiện thép KYOCERA - CA5 Series
Mảnh tiện thép KYOCERA - CA5 Series
Mảnh cắt Kyocera-CA45 Series
Mảnh cắt Kyocera-CA45 Series
Dụng cụ cắt gọt Kyocera giới thiệu lớp phủ mới TN620/ PV720/ TN610/ PV710
Dụng cụ cắt gọt Kyocera giới thiệu lớp phủ mới TN620/ P...

THƯƠNG HIỆU WIDIA

OD and ID Turning Widia
OD and ID Turning Widia
High-Performance Solid End mills
High-Performance Solid End mills
90° Shoulder Mills
90° Shoulder Mills

THƯƠNG HIỆU 7LEADER

7LEADER - ANSI End Mills
7LEADER - ANSI End Mills
Ball Nose End Mills
Ball Nose End Mills
DIN End Mills for Aluminium
DIN End Mills for Aluminium

THƯƠNG HIỆU YT

Disc Milling Cutter CE Series
Disc Milling Cutter CE Series
YT - Indexable Saw Blade - SB Series
YT - Indexable Saw Blade - SB Series
Side Milling Cutter - SC Series
Side Milling Cutter - SC Series