Mảnh dao tiện CNC

Mảnh tiện thép siêu bền-CA025P
Mảnh tiện thép siêu bền-CA025P
Mảnh cắt Titanium PR005S/PR015S
Mảnh cắt Titanium PR005S/PR015S
Mảnh tiện thép KYOCERA - CA5 Series
Mảnh tiện thép KYOCERA - CA5 Series
Mảnh cắt Kyocera-CA45 Series
Mảnh cắt Kyocera-CA45 Series
Mảnh cắt Kyocera-CA65 Series
Mảnh cắt Kyocera-CA65 Series
Dao cắt CNC Kyocera-MEGACOAT Cermet
Dao cắt CNC Kyocera-MEGACOAT Cermet
Mảnh cắt tinh, Dao gia công tinh Kyocera-P Series
Mảnh cắt tinh, Dao gia công tinh Kyocera-P Series
Dao tiện inox 304,201,316,430
Dao tiện inox 304,201,316,430
Mảnh tiện gang, Chip tiện Kyocera CA3 Series
Mảnh tiện gang, Chip tiện Kyocera CA3 Series
Mảnh cắt Kyocera với cơ cấu -TQ chipbrekaer
Mảnh cắt Kyocera với cơ cấu -TQ chipbrekaer
Mảnh cắt CNC với cơ cấu mới - WE/WF chipbreaker
Mảnh cắt CNC với cơ cấu mới - WE/WF chipbreaker
Dụng cụ cắt Kyocera-PR13 SW Series
Dụng cụ cắt Kyocera-PR13 SW Series
Dụng cụ cắt gọt Kyocera giới thiệu lớp phủ mới TN620/ PV720/ TN610/ PV710
Dụng cụ cắt gọt Kyocera giới thiệu lớp phủ mới TN6...
Cơ cấu bẻ phoi mới VC-Chip Breaker, Mảnh tiện kyocera,
Cơ cấu bẻ phoi mới VC-Chip Breaker, Mảnh tiện kyoc...
Cơ cấu WP- gia công tinh, Mảnh cắt kyocera,
Cơ cấu WP- gia công tinh, Mảnh cắt kyocera,
Mảnh tiện tinh- cơ cấu  PP Chipbreaker
Mảnh tiện tinh- cơ cấu PP Chipbreaker