Dao tiện rãnh / Dao tiện cắt đứt / Threading

Mảnh cắt rãnh-GBA
Mảnh cắt rãnh-GBA
KGD / KGDF
KGD / KGDF
SIGE- Dao tiện rãnh trong
SIGE- Dao tiện rãnh trong
TF/TKF Dao tiện rãnh tiện cắt đứt..
TF/TKF Dao tiện rãnh tiện cắt đứt..