PCD Special Tool

Dao PCD ngành sản xuất thép

Kyocera

Widia

7Leader

YT

Dịch vụ mài và thay tip PCD

Siam

thông tin liên hệ
VP Hồ Chí Minh
Sales HCM - 0976512392

VP Hà Nội: Mr Lê Nam
SE Manager - 0914 953 188

-

-

Mũi khoan/Drilling

DRA
DRA
DRC
DRC
DRX
DRX
MagicDrill DRA Counterboring Insert FTP
MagicDrill DRA Counterboring Insert FTP
DRV
DRV
DRW
DRW