Tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển 5 nam 5 nữ kinh doanh phát triển thị trường.
Tuyển 5 nam 5 nữ kinh doanh phát triển thị trường.