Chia sẻ lên:
GQ Chipbreaker for TKFB

GQ Chipbreaker for TKFB

Mô tả chi tiết

3D chip-breaker nhận ra tuyệt vời chip-kiểm soát và bề mặt kết thúc. Nó có thể kết thúc với 1 vượt qua và giảm thời gian chu kỳ.

 

Tính năng, đặc điểm

  • 3D chipbreaker nhận ra chip điều khiển tuyệt vời
  • Ngăn chặn chip-mứt và chip-grip
  • Kết thúc bề mặt tuyệt vời
  • Nó có thể kết thúc với 1 vượt qua và giảm thời gian chu kỳ
  • Tuổi thọ dao dài cho gia công SUS với PR1535 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
EZ Bar Series
EZ Bar Series
Flange Holder
Flange Holder
GBF
GBF
Goose-Neck Holder
Goose-Neck Holder
GQ Chipbreaker for TKFB
GQ Chipbreaker for TKFB
KTKF
KTKF
KTKF-S
KTKF-S
LD chipbreaker
LD chipbreaker
MEGACOAT Series
MEGACOAT Series
Small Negative Insert (Double Sided)
Small Negative Insert (Double Sided)
3-Dimensional Sharp Edge Chipbreaker Series
3-Dimensional Sharp Edge Chipbreaker Ser...
EZ Bar Plus
EZ Bar Plus
KGD for Autolathe Machine
KGD for Autolathe Machine
KTKF-JCT
KTKF-JCT