Chia sẻ lên:
LD chipbreaker

LD chipbreaker

Mô tả chi tiết

Đối với máy tiện tự động và độ sâu cắt lớn: LD chipbreaker

Tối đa doc = 12mm cho phép gia công chất lượng cao bằng 1 đường dẫn. Sáo kháng thấp ngăn chặn huyên thuyên. Áp dụng cho gia công khác nhau và tuyệt vời chip điều khiển.

 

Tính năng, đặc điểm

  • Ap lớn cho phép gia công chất lượng cao 1 đường dẫn
  • Sáo kháng thấp
  • Áp dụng cho gia công khác nhau và tuyệt vời chip sơ tán
  • Cuộc sống công cụ dài với MEGA COAT NANO PR1535 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
EZ Bar Plus
EZ Bar Plus
KGD for Autolathe Machine
KGD for Autolathe Machine
KTKF-JCT
KTKF-JCT
EZ Bar Series
EZ Bar Series
Flange Holder
Flange Holder
GBF
GBF
Goose-Neck Holder
Goose-Neck Holder
GQ Chipbreaker for TKFB
GQ Chipbreaker for TKFB
KTKF
KTKF
KTKF-S
KTKF-S
LD chipbreaker
LD chipbreaker
MEGACOAT Series
MEGACOAT Series
Small Negative Insert (Double Sided)
Small Negative Insert (Double Sided)
3-Dimensional Sharp Edge Chipbreaker Series
3-Dimensional Sharp Edge Chipbreaker Ser...