Chia sẻ lên:
Small Negative Insert (Double Sided)

Small Negative Insert (Double Sided)

Mô tả chi tiết

Đạt được độ sắc nét so sánh với chèn dương thông thường. Số lượng các cạnh cắt trở thành hai lần, hiệu quả chi phí cao và ổn định. Không có tháp pháo nào gắn giới hạn vị trí trong việc chấp nhận giá đỡ không có bộ phận bù đắp.

 

Tính năng, đặc điểm

  • Sharp tương đương như chèn dương
  • Hai cạnh cắt thể hiện hiệu quả chi phí
  • Không có tháp pháo gắn giới hạn vị trí trong việc áp dụng giá đỡ không có bộ phận bù đắp
  • Chip vi xử lý 3 chiều cho hiệu năng điều khiển chip tuyệt vời 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
EZ Bar Series
EZ Bar Series
Flange Holder
Flange Holder
GBF
GBF
Goose-Neck Holder
Goose-Neck Holder
GQ Chipbreaker for TKFB
GQ Chipbreaker for TKFB
KTKF
KTKF
KTKF-S
KTKF-S
LD chipbreaker
LD chipbreaker
MEGACOAT Series
MEGACOAT Series
Small Negative Insert (Double Sided)
Small Negative Insert (Double Sided)
3-Dimensional Sharp Edge Chipbreaker Series
3-Dimensional Sharp Edge Chipbreaker Ser...
EZ Bar Plus
EZ Bar Plus
KGD for Autolathe Machine
KGD for Autolathe Machine
KTKF-JCT
KTKF-JCT