Chia sẻ lên:
Custom Tool for Turbine Blade Machining

Custom Tool for Turbine Blade Machining

Mô tả chi tiết

Tuổi thọ dụng cụ dài và gia công hiệu suất cao

Công cụ tùy chỉnh cho Turbine Blade Machining
Công cụ chuyên dùng cho gia công lưỡi tuabin như các hình thức gốc và cây cacbua cuối cùng có hình dạng cây giáng sinh và MEGACOAT NANO mới đạt được tuổi thọ dụng cụ dài và gia công hiệu quả cao.

Tính năng, đặc điểm

  • Đạt được thời gian gia công đáng kể so với các công cụ thép tốc độ cao thông thường
  • Kéo dài tuổi thọ dụng cụ bằng sơn MEGACOAT NANO 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Custom Tool for Aerospace Industry.jp
Custom Tool for Aerospace Industry.jp
Custom-made Diamond Tool for Automotive Industry
Custom-made Diamond Tool for Automotive...
Tooling for Converter Housing Machining
Tooling for Converter Housing Machining
Tooling for Cylinder Head Machining
Tooling for Cylinder Head Machining
Tooling for Hydraulic Valve Body (Cast Iron) Machining
Tooling for Hydraulic Valve Body (Cast I...
Tooling for Steering Housing Machining
Tooling for Steering Housing Machining
Tooling for Valve Body Machining 2
Tooling for Valve Body Machining 2
Tooling for Valve Body Machining
Tooling for Valve Body Machining
Custom Tool for Turbine Blade Machining
Custom Tool for Turbine Blade Machining