Chia sẻ lên:
Tooling for Cylinder Head Machining

Tooling for Cylinder Head Machining

Mô tả chi tiết

Công cụ kim cương tùy chỉnh

Dụng cụ cho Cylinder Head Machining
Chương trình du lịch tổng cộng đầu xi-lanh độc đáo của KYOCERA. Giảm chi phí dụng cụ đáng kể bằng gia công composite và xử lý nhanh hơn

 

Tính năng, đặc điểm

  • Giảm thời gian chu kỳ bằng công cụ một lần
  • Sự tích hợp của quá trình hoàn thiện thô bằng công cụ kết hợp
  • Đạt được tuyệt vời chip sơ tán bằng cấp bằng sáng chế công nghệ CFS 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Custom Tool for Aerospace Industry.jp
Custom Tool for Aerospace Industry.jp
Custom-made Diamond Tool for Automotive Industry
Custom-made Diamond Tool for Automotive...
Tooling for Converter Housing Machining
Tooling for Converter Housing Machining
Tooling for Cylinder Head Machining
Tooling for Cylinder Head Machining
Tooling for Hydraulic Valve Body (Cast Iron) Machining
Tooling for Hydraulic Valve Body (Cast I...
Tooling for Steering Housing Machining
Tooling for Steering Housing Machining
Tooling for Valve Body Machining 2
Tooling for Valve Body Machining 2
Tooling for Valve Body Machining
Tooling for Valve Body Machining
Custom Tool for Turbine Blade Machining
Custom Tool for Turbine Blade Machining