Chia sẻ lên:
Tooling for Steering Housing Machining

Tooling for Steering Housing Machining

Mô tả chi tiết

Công cụ kim cương tùy chỉnh

Sự kết hợp của công cụ một lần và công cụ kết hợp giảm số lượng công cụ được sử dụng. Việc giảm các công cụ dẫn đến giảm thời gian chu kỳ và cải thiện năng suất.

 

Tính năng, đặc điểm

Giảm thời gian chu kỳ bằng công cụ một lần

Sự tích hợp của quá trình hoàn thiện thô bằng công cụ kết hợp 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Custom Tool for Aerospace Industry.jp
Custom Tool for Aerospace Industry.jp
Custom-made Diamond Tool for Automotive Industry
Custom-made Diamond Tool for Automotive...
Tooling for Converter Housing Machining
Tooling for Converter Housing Machining
Tooling for Cylinder Head Machining
Tooling for Cylinder Head Machining
Tooling for Hydraulic Valve Body (Cast Iron) Machining
Tooling for Hydraulic Valve Body (Cast I...
Tooling for Steering Housing Machining
Tooling for Steering Housing Machining
Tooling for Valve Body Machining 2
Tooling for Valve Body Machining 2
Tooling for Valve Body Machining
Tooling for Valve Body Machining
Custom Tool for Turbine Blade Machining
Custom Tool for Turbine Blade Machining