Chia sẻ lên:
Tooling for Valve Body Machining

Tooling for Valve Body Machining

Mô tả chi tiết

Công cụ kim cương tùy chỉnh

Một hệ thống pad hướng dẫn độc đáo loại bỏ điều chỉnh tinh tế tẻ nhạt. Tốt về độ chính xác kích thước và độ tròn khi kết thúc của ống van mang trong gia công ngắt

 

Tính năng, đặc điểm

  • Công cụ kim cương không yêu cầu điều chỉnh
  • Giảm thời gian chu kỳ bằng công cụ một lần
  • Sự tích hợp của quá trình hoàn thiện thô bằng công cụ kết hợp 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Custom Tool for Aerospace Industry.jp
Custom Tool for Aerospace Industry.jp
Custom-made Diamond Tool for Automotive Industry
Custom-made Diamond Tool for Automotive...
Tooling for Converter Housing Machining
Tooling for Converter Housing Machining
Tooling for Cylinder Head Machining
Tooling for Cylinder Head Machining
Tooling for Hydraulic Valve Body (Cast Iron) Machining
Tooling for Hydraulic Valve Body (Cast I...
Tooling for Steering Housing Machining
Tooling for Steering Housing Machining
Tooling for Valve Body Machining 2
Tooling for Valve Body Machining 2
Tooling for Valve Body Machining
Tooling for Valve Body Machining
Custom Tool for Turbine Blade Machining
Custom Tool for Turbine Blade Machining