Chia sẻ lên:
Transformer T-slot Cutter

Transformer T-slot Cutter

Mô tả chi tiết

Máy cắt khe chữ T
DÒNG SEL

Máy cắt vát mép 90 ° và mặt sau, mặt sau lên / xuống có sẵn trong Ø 60 và Ø 80 với 5 ~ 6 răng. Các kích thước này có sẵn trong kho tiêu chuẩn. Máy cắt hoán đổi cho nhau này có thể giảm chi phí công cụ một cách đáng kể.

Tính năng, đặc điểm

  • Sử dụng thiết kế được cấp bằng sáng chế của máy cắt và người giữ, khách hàng có thể dễ dàng chọn bất kỳ bộ phận giữ độ dài nào cho bất kỳ máy cắt độ dày nào và ngược lại, dẫn đến giảm chi phí dao.

Đặc điểm kỹ thuật

  • Chiều dài chân: 40 - 300 mm
  • Đường kính của toàn bộ Series: 60 - 80 mm

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Transformer T-slot Cutter
Transformer T-slot Cutter